24/7 İletişim0505 893 70 96

八极拳
Bajiquan

Bajiquan

Bajiquan yani sekiz kutup stili, diğer adıyla Kaimen (açık kapı) veya Yueshan (yüksek dağ) Baji stili olarak da bilinir. Kaimen diyenler, 6 çeşit Kaifa (açık metot) yani Liudakai (6 büyük açıklık)'yı özü olarak alırlar ve, rakibin savunma karşıtlığını kırma "Fangshou Jiazi (savunma çatısı)" anlamındadır. Baji (8 kutup) diyenler, antik çağlarda kullanılan "Jiuzhouzhi Waiyou Bayin (9 kıtanın ötesinde 8 gece hali), Bayinzhi Waiyou Bahong (8 gece halinin ötesinde 8 yücelik), Bahong Waiyou Baji (8 yüceliğin ötesinde 8 kutup) ifadeleriyle yaşatılan Bafang Jiyuan (8 yöndeki kutup uzakta) anlamındadır. Yueshan (yüksek dağ) diyenler, efsaneye göre Baji'nin kaynağı Henan eyaletindeki Jiaozuo bölgesindeki Yueshan tapınağıdır, Yueshan terimi buradan gelmektedir. Baji stilinin kökeni, bir çok kişi tarafından oluşturulmuştur. Bir rivayete göre; Wu Zhong, Henan'lı Zhang Yueshan'dan öğrenmiştir. Wu Zhong, kızı Wu Rong'a öğretir. Daha sonra Wu ailesi Hebei eyaleti Canxian kasabası Mengcun köyüne taşınır ve Mengcun köyü, Baji stilinin yayılma yeri olur. Wu Rong'dan sonra, Baji stili 2 dala ayrılır ve öğretilmeye başlanır. Birincisi, Wu ailesi ve öğrencileri ile birlikte günümüze kadar ulaştırıldı. Daha derin kazanımlara sahip olan Wu Nan, Wu Shike ve Ma Fengtu sayesinde daha geniş bir şekilde yayılmaya sahip oldu. Bir diğer dal ise, Wang Si'nin Mengcun'da eğitimini aldıktan sonra, Luo Tuan'lı Zhang Keming'e öğretti. Zhang Keming ise oğlu Zhang Jingxing'e ve öğrencisi Huang Sihai'ye öğretti. Zhang Jingxing'in öğrettiği en etkili öğrencileri arasında Li Shuwen, Ma Yingtu, Han Huachen, Zhang Yuheng bulunmaktadır. Li, Ma ve Han'dan sonra, Bajiquan stili Mengcun'un bir köşesinden bütün Çin'e yayılmaya başlamıştır.
Bajiquan stilinde; Liudakai (6 büyük açıklık), Badazhao (8 büyük uygulama)'nun teknik özünden oluşan formları; Baji Xiaojia (8 kutup küçük çatı), Bajiquan (8 kutup yumruğu), Bazhenquan (8 düzen yumruğu), Baji Duijie (8 kutup ikili karşılaşma), Liuzhoutou (8 dirsek başı), Jingang Baji (elmas 8 kutup), Baji Xinjia (8 kutup yeni çatı), gibi boş el formları ile Tiliudao (yükselen söğüt kılıcı), Xingzhebang (yürüyen adam sopası), Liuhe Daqiang (6 uyumlu büyük mızrak) gibi silahlı formları vardır.
Liudakai: Liudakai, 6 büyük açıklık anlamına gelir ve Bajiquan stilinin temellerini oluşturur. Bajiquan stiline Kaimen (açık kapı) diyenler, Liudakai (6 büyük açıklık)'a dayanır. "Kai (açık)", rakibin her hareketini açmak "Fangshou Jiazi (savunma çatısı) anlamına gelir. Lidakai, rakibin her hareketini açma için gerekli 6 uygulama hareketidir. Yani, Ding (başın üstünde taşımak), Bao (kucaklamak), Dan (omuzda taşımak), Ti (kaldırmak), Kua (kolda taşımak), Chan (çevrelemek) gibi 6 çeşittir. Ding (başın üstünde taşımak), dirsek kullanmayı ifade eder, dirsek ve diz bölümüyle saldırı uygulamasıdır; Limen Dingzhou (iç tarafa dirsek), Waimen Dingzhou (dış tarafa dirsek), Huoda Dingzhou (kazıyarak dirsek ucu) gibi. Bao (kucaklamak), kucaklamayı ifade eder, saklanma ve kucaklayarak yapılan vuruşlar; Baoda Dingzhhou (kucaklayarak dirsek vuruşu), Baoda Aikao (kucaklayarak yaslanmak) gibi. Dan (omuzda taşımak), rakibin kareketlerini engelleme ve dağıtma yöntemini ifade eder; Danyangda (yükseğe vurmak için omuzda taşımak) gibi. Ti (kaldırmak), aşağıdan yukarıya doğru yapılan uygulamalardır; Tiling (boyuna doğru kaldırmak), Tizhou (dirseği kaldırmak), Dingxi (diz kaldırmak) gibi. Kua (kolda taşımak), fırlatma ve düşürme uygulamalarıdır; Kuata (kolun üzerinden sarkmak) gibi. Chan (çevrelemek), çevreleme ve yakalama tekniklerini içeren uygulamalardır; Dachan (geniş çevreleme), Xiaochan (dar çevreleme) gibi. Liudakai teknikleri, Baji stilinin boş el formlarında da mevcuttur.
Badazhao: Badazhao, 8 büyük uygulama anlamına gelir ve Baji stilinin ana gövdesini oluşturur. Bajiquan stili, Liudakai ve Badazhao'ya göre her türlü formu oluşturur. Saldırı ve genel olarak, diğer Baji Sanzhao (8 kutup serbest uygulamalar)'nun ana yöntemleridir. Baji dövüşçüleri, Badazhao uygulamalarını en iyi hareketler olarak benimserler. İçeriğinde, Yanwang Sanjianshou (3 kez el tekniğini görmek), Yingmen Sanbugu (gelen tekniği 3 kez görmezden gelmek), Huangying Shuangbaozhao (sarı kartalın çift kucaklayan yakalaması), Menghu Yingpashan (kaplanın dağa sert tırmanışı), Yingfeng Zhaoyangshou (rüzgara karşı güneşe yükselen el), Bawang Beizhejiang (kral tacını ırmağa doğru çeviriyor), Tongtian Lianhuanpao (göğe yükselen zincirleme top vuruşu), Zuoyou Yingkaimen (sağlı sollu sert açılış) gibi uygulmaya dayanır, Baji stilindeki Jingdao (güç uygulamaları) ve Jifa (teknik metot) ile derinleştirmektir. Her hareket tekrar tekrar değiştirlebilir, hareketler ustaca yapıldığında "Da (büyük veya geniş)" ile orantılıdır.
Baji Xiaojia: Baji Xiaojia, 8 kutubun küçük çatısı anlamına gelir, Tongbei Baji stilinin formlarından birisidir, Baji stilinin temel formudur, yani Jiazigong (çatı çalışması)'dır. Tonggbei Baji stilini öğrenmek için her şey Xiaojia (küçük çatı) ile girişle başlar, temel hareketleri ise; Limen Dingzhou (içeri dirsek vuruşu), Kaigongshi (yay açma hareketi), Chuaidang (kasığı içride tutmak), Dayinzhang (güneşe avuçla vurmak), Xiaochan (dar çevreleme) gibidir. Panlian Jiashi (yuvarlanan çatı hareketi), Mala Doufa (yavaş çekişle aniden fırlamak), Kongshi Diaojing (kontrollü bir şekilde gücü paylaştırmak) önemlidir.
Bajiquan: Bajiquan, 8 kutup yumruğu anlamına gelir, diğer adıyla Baji Dajia. Baji stilinin tekli uygulanmasına Bajiquan, ikili uygulanmasına Baji Duijie denilir. Ana el teknikleri ise; Huoda Dingzhou (kazıyarak dirsek ucu), Zuoyou Tida (sağlı sollu kaldırıp vurmak), Chuaidang (kasığı içride tutmak), Tuochuang (pencereyi desteklemek), Zhuanhuanzhang (dönerek elayasıyl vurmak), Dachan (geniş çevreleme), Xiaochan (dar çevreleme), Kuata (kolun üzerinden sarkmak), Guixi (diz üstüne çökme), Pumianzhang (saldıran elayası), Luobuza (düşen adımla ezmek) ve bu gibidir.
Bazhenquan: Bazhenquan, 8 düzen yumruğu anlamına gelir ve Baji stilinin özüdür. Hebei eyaletinde ortaya çıkmış ve aradan yüzlerce yıl geçmiştir. Daha sonra, büyük usta Ma Fengtu tarafından çalışıldııktan sonra, Tongbeijing'in özünü oluşturan benzersiz bir stil ortaya çıkmıştır. Xiaojia (küçük çatı), Dajia (büyük çatı), Bajiduijie (8 kutup ikili karşılaşma), Fanziquan (ters düz etme stili), Piguaquan (asıp kesme stili) gibi benzersizdir. Uygulama esnasındaki gücü, dinç, pamuk kadar yumuşak, çelik kadar sert, gerçek dövüşün çekirdeğidir. Tongbeiquan'ın gücünün ve güzelliğinin ustaca kullanılması Yin ve Yang'ın işlevini düzenler, uygulayıcı uzun süreli uygulama yoluyla vücudu güçlendirebilir.
Baji Duijie: Baji Duijie, 8 kutup ikili karşılaşma anlamına gelir. Baji stilinin ikili karşılaşma formunun esasıdır. İçeriğinde; Ding (başın üstünde taşımak), Bao (kucaklamak), Dan (omuzda taşımak), Ti (kaldırmak), Kua (kolda taşımak), Chan (çevrelemek) gibi 6 çeşit Kaifa tekniği ana gövdedir. Zhuangkaojing (çarpma gücü), Benghanjing (çökmüş güç), Tujijing (saldırı gücü) gibi hareketlere nüfuz eden, Sanzhao (serbest uygulamalar)'da oluşan formun birleşimidir. Başlıca el teknikleri ise; Huoda Dingzhou (kazıyarak dirsek ucu), Zuoyou Tida (sağlı sollu kaldırıp vurmak), Chuaidang (kasığı içride tutmak), Tuochuang (pencereyi desteklemek), Zhuanhuanzhang (dönerek elayasıyl vurmak), Dachan (geniş çevreleme), Xiaochan (dar çevreleme), Kuata (kolun üzerinden sarkmak), Guixi (diz üstüne çökme), Pumianzhang (saldıran elayası), Luobuza (düşen adımla ezmek)'dır. Güç uygulaması dinçtir, dövüş uygulamaları gerçekçidir, saldırı ile savunma baskısı esaslıdır, çevrilerek yaslanma ve yakalamalar, belirgin çarpışmalar, sabit alt dolanmalar başlıca özellikleridir.
Liuzhoutou: Liuzhoutou, 6 dirsek ucu anlamındadır. Baji stilinde 36 çeşit uygulanan tekniklerdir; Shang (yukarı), Xia (aşağı), Qian (ön), Hou (arka), Li (içeri), Wai (dışarı), Zhou (dirsek) gibi sağ ve sol yönlere ayrılır. Liuzhoutou, 6 çeşit yumruk ve 6 çeşit dirsek yönteminden oluşan karşı eğitim metodudur. 6 yumruk; Shangbu Zhongchongquan (ilerleyerek orta düz yumruk), Youshang Zuanquan (sağa doğru delen yumruk), Zuoshang Zuanquan (sola doğru delen yumruk), Shangbu Yinquan (ilerleyerek alçalan yumruk), Youfan Zaquan (sağa çevrilerek ezen yumruk), Zuofan Zaquan (sola çevrilerek ezen yumruk). 6 Dirsek; Shangbu Lanzhou (ilerleyerek engelleyen dirsek), Ceshen Jiezhou (yan duruşta kesen dirsek), Youshang Guazhou (sağa doğru askı dirsek), Zhengzhong Pingzhou (ortaya doğru düz dirsek), Dianbu Baozhou (nokta duruşta kucaklayan dirsek), Shoushen Dingzhou (çekilerek durgun dirsek).

八极拳

八极拳又名「开门八极拳」或「岳山八极拳」,称「开门」者,取其以六种开法(六大开)作为技法核心,破开对方门户(防守架子)之意。称「八极」者,系沿用古代有「九洲之外有八寅,八寅之外有八宏,八宏之外有八极」的说法,寓「八方极远」之意。称「岳山」者,相传八极源自河南焦作岳山寺,故名冠「岳山」。八极拳之源流,见于著作者,一说系由河南人张岳山传吴钟,此外尚有其它说法,惟各说均待考证。吴钟传艺其女吴荣,后吴家移居河北沧县孟村镇,孟村遂成为八极拳的传播地。自吴荣之后,八极拳分两支传习。一是吴氏本家及其门生,近代传衍不绝,造诣较深者有吴楠、吴世科,其近亲马凤图影响较大传人较广。另一支是王四学艺于孟村后,传罗疃张克明,张传其子张景星、黄四海等。张景星传人较多其中影响较大的有李书文、马英图、韩化臣、张玉衡等。自李、马、韩之后,八极拳由孟村一隅之地传播及全中国。
八极拳以六大开、八大招为技术核心,套路有八极小架、八极拳、八阵拳、八极对接、六肘头、金刚八极、八极新架等。器械以提柳刀、行者棒、六合大枪为主。
六大开:六大开,开门八极拳拳法根基。八极拳称“开门”者,以六大开为据。“开”是打开对手门户(防守架子)的意思。“六大开”是六种打开对手门户的招势。即、顶、抱、担、提、挎、缠等六种。顶,是指用肘胤头、膝等部位进攻的招势;如里门顶肘、外门顶肘;攉打顶肘等。抱,是指抱势、藏锋、抱打等,如抱打顶肘、抱打挨靠等。担,是指拦截、拆击对手招势酌方法;如担阳打等。提,是指由下而上的阴手招势;如提领、提肘、顶膝等。挎,是指摔、跌的招势和技法;如挎塌等。缠,是指缠、拿的招势与技法,如大缠、小缠等。六大开贯通于八极拳各拳术套路之中。
八大招:八大招,开门八极拳之招法主体。八极拳以“六大开”、“八大招”为本,构成各式套路。是用于技击和总领其它八极散招主要招法。八极拳家视八大招为较艺取胜的有效招法。其内容是以眼望三见手、迎门三不顾、黄鹰双抱爪、猛虎硬爬山、迎风朝阳手、霸王背折江、通天连环炮、左右硬开门等八个招法为主体,深化八极拳的各种劲道及技法。每一招均可迭逞转换,招招通达,故以“大”相称。
八极小架:八极小架,通备八极主要套路之一,属八极拳基础套路,架子功。学练通备八极拳皆从小架入手,基本拳势有里门顶肘、开弓式、揣裆、打阳掌、小缠等,以盘练架势、慢拉陡发、控势调劲为要。
八极拳:八极拳,单练则称八极大架,对练称八极对接,主要拳势有攉打顶肘、左右提打、揣裆、托窗、转环掌、大缠、小缠、挎塌、跪膝、扑面掌、落步砸等。
八阵拳:八阵拳是八极拳中精华。起源于河北,经过几百年传承。后经一代宗师马凤图研习,形成别具一格的以通备劲为核心,尊照了小架、大架、八极对接、翻子拳、劈挂拳、等元素,独树一帜。演练时大气,浑厚,软如绵,硬如钢,以实战,为核心,巧妙运用了通备拳的力与美的运用,调理阴阳的功能,习练者久练能强身。
八极对接:八极对接,为八极主要之对练套路,內容以顶、抱、担、提、挎、缠,六种开法中的部分招势为主体,结合散招构成套路,以撞靠劲、崩撼劲、突击劲、贯于各招势之中。主要拳式有攉打顶肘、左右提打、揣裆、托窗、转环掌、大缠、小缠、挎塌、跪膝、扑面掌、落步砸等。特点为劲力浑厚、招法朴实、攻防逼真、缠靠缠拿、撞靠突出,下盘稳固。
六肘头:八极拳六肘头有三十六种技法有上、下、前、后、里、外,肘分左右。六肘头,是六种拳法六种肘法的对练方法。六拳法;上步中冲拳、右上钻拳、左上钻拳、上步阴拳、右翻砸拳、左翻砸拳。六肘法;上步拦肘、侧身截肘、右上挂肘、正中平肘、点步抱肘、收身定肘。

Başlamaya hazır mısınız?

突厥通俻 Turk Tongbei